2B arazileri başvuruları için son gün 7 Mart!

| Emlak Trendleri

Süresi dolan orman vasfını yitirmiş araziler (2B) ile ilgili son başvuru tarihi 7 Mart 2017…

Yazıyı paylaş:

Süresi dolan orman vasfını yitirmiş araziler (2B) ile ilgili son başvuru tarihi 7 Mart 2017… Başvuru tarihi 2B arazi sahipleri arasında tebligata rağmen taşınmaz bedelini veya taksitli satışlarda ikiden fazla taksiti vadesinde ödemeyenler için geçerli. Bu 2B arazi sahiplerine 6 ay ödeme süresi verildi ve bu süre 7 Mart 2017 tarihinde bitiyor.

 

Bu 7 ilde arsalar Varlık Fonu’na devredildi!

 

7 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 sayılı kanun ile 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun’a geçici 4. madde eklenmişti. Geçici 4. maddede, bu kanun kapsamındaki 2B arazilerinin satışına ilişkin; satın alma başvurusu yapmayanlara, 6 ay başvuru süresi, yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini ödemeyenlere, taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 6 ay ödeme süresi verilmişti.

 

2B arazi sahipleri nereye başvuracak?

2B arazi sahibi olanların 7 Mart 2017 tarihine kadar Mal Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

 

2B için vatandaşa yeni şans