Otopark Yönetmeliği değişti!

| Emlak Trendleri

Otopark Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi.

Yazıyı paylaş:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Otopark Yönetmeliği değişti. “Otopark Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, otopark düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte madde madde yeni Otopark Yönetmeliği…

Yönetmelikte, 250 metrekareden küçük parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek.

 

  • Yapılan değişiklikle, cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük, mimari ve alan yetersizliği nedeniyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek.

 

  • Yönetmeliğe göre, otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlarda düzenlemeye gidilerek, “Taşıt asansörü veya mekanik otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen, binanın bodrum katında ve parselinde otopark yapımına engel olabilecek teknik bir zaruretin ilgili kamu kuruluşu ya da üniversitelerce düzenlenecek rapor dikkate alınarak idaresince tespit edilmesi.” hükmü yürürlükten kaldırıldı.

 

  • Yeni Otopark Yönetmeliği, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölevesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda, talep edilmesi halinde önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılma imkânı da sağlanacak.

 

Müteahhit seçmenin 5 altın kuralı