Zorunlu Deprem Sigortası’nda avans dönemi

| Kentsel Dönüşüm

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) rakamları değişti.

Yazıyı paylaş:

Hazine Müsteşarlığı’nın “Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i, 31 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’nin dördüncü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında, deprem sonrasında sigortalılara belirli şartlara göre avans ödemesi yapılacak.

 

Deprem bölgesindeki illerde DASK miktarı arttı

Yayınlanan tebliğe göre, ödenecek prim hesaplaması şöyle olacak: İlgili esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre belirlenen tarife uygulanmak üzere bulunan tutara 10 lira ilave edilecek.

Bu tutar, İstanbul’daki rizikolar için 15 lira olarak uygulanacak. Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 160 bin lira olacak. Zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarı, 25 liradan birinci derecede deprem bölgesinde 70, ikinci derecedeki deprem bölgesinde 60 liraya yükseldi.

İstanbul gibi birinci, ikinci ve üçüncü derecede deprem bölgesinde yer alan illerde 30-40 metrekarelik stüdyo dairelerin DASK miktarı ortalama yüzde 37 arttı.